Informácie

Miesto konania zjazdu

Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Prezident kongresu

prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.

Vedecký výbor kongresu

predseda vedeckého výboru

prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.

členovia vedeckého výboru

MUDr. Richard Lukáš,PhD.

prof. MUDr. Jan Štulík, PhD.

MUDr. Jiří Chrobok, PhD.

MUDr. Pavel Barsa, PhD.

MUDr. juraj Popluhár, PhD.

doc., MUDr. Miroslav Gajdoš, PhD.

MUDr. Peter Durný

Organizačný sekretariát

Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Kontakt: Ing. Beáta Kapustová

Mobil: +421 905 411 511

Fax: +421 55 68 06 156

E-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Témy odborného programu

Degeneratívne ochorenia chrbtice (operujeme veľa a zbytočne?)

Nádory ochorenia chrbtice a miechy (komplexnosť liečby)

Úrazy chrbtice a miechy (mení sa pohľad na ich riešenie)

Nové technológie v spondylochirurgickej operatíve

Rôzne

Rokovací jazyk

slovenčina, čeština a angličtina (bez simultánneho tlmočenia)

Kredity

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti v posledný deň kongresu.

Registrácia, prihlásenie sa na účasť

online: www.spine2021.sk

Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Kontakt: Ing. Beáta Kapustová

tel.: +421 905 411 511

www.progress.eu.sk

Pokyny pre prípravu abstraktov

Prosíme autorov odborných príspevkov, aby texty abstraktov pripravené podľa uvedených pokynov zaslali najneskôr do 28. februára 2022 na adresu: slovakspine@gmail.com

Abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4.

Prosíme uviesť mená prednášajúcich, spoluautorov, názov prednášky, pracovisko.

Prezentačná technika

Multimediálny projektor. Prednášajúci odovzdá svoju prednášku najneskôr 15 minút pred začiatkom prednáškového bloku pri stolíku technika.

Kongresový poplatok


do 28.2. 2022
po 28.2.2022
na mieste
Lekár
90,- EUR
100,- EUR
120,- EUR
Sestra
45,- EUR
50,- EUR
55,- EUR

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webovej stránky www.spine2021.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky. Kongresový poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom, ako variabilný symbol použite číslo faktúry.

Kongresový poplatok zahŕňa potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný.

Ubytovanie

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o.

Online: www.spine2021.sk


single izba
double izba
Bellevue Grand Hotel **** Horný Smokovec
134,- EUR
139,- EUR
Villa Siesta *** Nový Smokovec
74,- EUR
98,- EUR
Hotel Smokovec *** Starý Smokovec
79,- EUR
129,- EUR
Grandhotel Starý Smokovec ****
109,- EUR
123,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane raňajok, DPH a sú informatívne. Presná cena izby Vám bude otvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku. Rezervácia hotelov: do 15. 04. 2022
online: www.spine2021.sk

Ďalšie informácie

www.spine2021.sk

www.progress.eu.sk