Kontakt

Kontaktná adresa

Progress CA s.r.o.
Gabriela Šujanová
Krivá 18, 040 01 Košice, SK

tel.: +421 55 680 6261
mobil: +421 918 622 533
e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk